Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

CPI và mối lo ngại lạm phát của các nền kinh tế; áp lực kiểm soát lạm phát dưới 4% của Việt Nam

Khi giá hàng hóa như thực phẩm, quần áo và xăng dầu đang tăng lên, điều lo ngại là chỉ số tiêu dùng giảm (CPI). Sự xói mòn sức mua của người tiêu dùng bởi tác động của Covid-19 đang gây ra mối lo ngại lạm phát cho các nền kinh tế, không loại trừ Việt Nam.