Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ khóa "Thủy Tiên tự bỏ tiền riêng để hỗ trợ 200 người lao động Việt gặp khó khăn ở Nhật" :